• Faktury i paragony

Do każdego produktu dołączymy fakturę lub paragon, która jest podstawą gwarancji i reklamacji. Faktury wystawiamy zgodnie z danymi podanymi przez kupującego.